Superabsorbentti absorboi omaan painoonsa nähden monikertaisesti nestettä

Absorbenttipolymeerit

Superabsorbenttien erikoinen ominaisuus on absorboida ja sitoa vettä moninkertaisesti omaan painoonsa ja partikkelikokoonsa nähden. Nämä polymeerien granulaatit paisuvat kosketuksessa veden kanssa muodostaen geelin. Tämä ominaisuus avaa suuren määrän käyttökohteita ja mahdollisuuksia maataloudesta kaapeli- ja pakkausteollisuuteen.

Maatalous

STOCKOSORB® tuotteet ovat kehitetty käytettäväksi maaperän ja mullan, veden sekä ravinteiden sitoamiseen puutarhoissa, metsä- ja maataloudessa. STOCKOSORB® lisää maaperän/mullan kykyä sitoa vettä. Lisäämällä STOCKOSORB® kastelun tarve vähenee ja samalla arvokkaiden ravinteiden poishuuhtoutuminen minimoituu.

Sateen tai kastelun yhteydessä STOCKOSORB® granulaatit imevät itseensä vettä sekä veteen liuenneita ravinteita ja paisuvat näinollen geelipartikkeleiksi. STOCKOSORB® vapauttaa imeytyneen veden hitaasti ja tasaisesti joten kasveilla on vettä ja ravinteita saatavana tasaisesti pidemmän kuivajakson ajan. STOCKOSORB® mahdollistaa jatkuvan vesivaraston juuri siellä missä kasvi sitä tarvitsee –juurivyöhykkeellä.

 

Kaapeliteollisuus
Vettä estäviä ratkaisuja kaapeliteollisuudell

Creasorb tarjoaa uusia, nestemäisiä, liuotinvapaita, ristisidottavia polyakrylaatteja (SAP) kuten myös perinteisiä ristisidottuja superabsorbenttigranulaatteja kauppanimellä CABLOC®.
CABLOC® polymeerit ovat ristisidottuja tai ristisidottavia homopolymeereja, veteen liukenemattomia ,mutta paisuvat yhteydessä veden kanssa moninkertaisesti omaan painoonsa nähden.
Mikäli vesi pääsee tunketumaan kaapeliin, johon on valmistusvaiheessa lisätty paisuvia komponetteja, CABLOC® superabsorbenttipolymeerit paisuvat välittömästi moninkertaisesti omaan kuivaan partikkelikokoonsa nähden. Tämä ominaisuus johtaa siihen, että veden tunkeutuminen kaapeliin tehokkaasti estyy ja kaapelin kosteusvaurioit rajoittuvat.

Pakkausteollisuus.
Superabsorbenttipolymeerit Pakkausteollisuudelle

FAVOR-PAC® on superabsorbenttituoteperhe granulaattimuodossa. Tuotteet ovat kehitetty erityisesti vastaamaan pakkausteollisuuden tarpeita ja vaatimuksia. FAVOR-PAC® on paisuva, liukenematon, ristisidottu polymeeri. Kosketuksessa nesteiden kanssa tuotteet muodostavat geelin jolla on erittäin hyvä mekaaninen stabiilisuus.
FAVOR-PAC® tuotteiden ainutlaatuinen ominaisuus on absorboida ja sitoa nesteitä, myös ulkoisen paineen alaisena. Vastaavia tuotteita ei ole aikaisemmin ollut tarjolla. FAVOR-PAC® tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittää tuotteille lisäarvoa.

 

Palontorjunta

 

Vaikeiden muovi- ja kumi-tulipalojen sammuttamiseen ja kohteiden suojaamiseen. Metsäpalojen torjuntaan , suojavyöhykkeiden perustamiseen

Vaikeiden muovi- ja kumi-tulipalojen sammuttamiseen

 

 

Yhteystiedot

 

E-Mail: sales@stasel.fi

Tel: +358 400 440725